Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.    

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2023 r.  

Lp. Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 150,- 
2.

Składka członkowska ulgowa 75%

 1. członkowie uczestnicy do lat 16,
 2. młodzież szkolna i studencji od 17 do 24 lat
 3. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
38,-
3.

Składka członkowska ulgowa 50%

 1. członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
 2. członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
75,-
4.

Składka członkowska ulgowa 25%:

 • odznaczeni srebrną odznaką PZW
  113,-
5.

Wpisowe:

 1. członka zwyczajnego PZW
 2. członka uczestnika PZW - do 100%

30,-

0 - 30,-

6. Legitymacja członkowska 10,-

  Uwaga:  

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.    

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW"

3.      Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

4.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

5.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

6.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

7.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

8.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.