Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwały Zarządu 2020

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      1_15.pdf

1/2020                   04.03.2020           w sprawie przedłożenia uchwał Prezydium

2/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

3/2020                   04.03.2020           w sprawie budżetu na 2020 rok

4/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Zagospodarowania Wód

5/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SSR

6/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaz działalności sportowej za 2019 r.

7/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na 2020 r.

8/2020                   04.03.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Młodzieży

9/2020                   04.03.2020           w sprawie dofinansowania zawodników startujących w MP

10/2020                 04.03.2020           w sprawie przyznania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz

11/2020                 04.03.2020           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

12/2020                 04.03.2020           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

13/2020                 04.03.2020           w sprawie zmiany uchwały nr 82/2014 z 22.11.2014 r.

14/2020                 04.03.2020           w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 46/2018

15/2020                 04.03.2020           w sprawie uposażenia dla dyrektora biura i głównej księgowej

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      16_20.pdf

16/2020                 04.06.2020           w sprawie Planu Pracy

17/2020                 04.06.2020           w sprawie zatwierdzenia wniosku komisji odznak

18/2020                 04.06.2020           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kampanii sprawozdawczej w Kołach PZW

19/2020                 04.06.2020           w sprawie zmiany w Regulaminie SSR

20/2020                 04.06.2020           w sprawie wyrażenia zgody na wędkowanie

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      21_36.pdf

21/2020                 15.10.2020           w sprawie przedłożenia uchwał Prezydium

22/2020                 15.10.2020           w sprawie składki okręgowej na 2021 r.

23/2020                 15.10.2020           w sprawie wpisowego dla członków uczestników

24/2020                 15.10.2020           w sprawie założeń do budżetu

25/2020                 15.10.2020           w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia

26/2020                 15.10.2020           w sprawie zatwierdzenia Ordynacji Wyborczej

27/2020                 15.10.2020           w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW

28/2020                 15.10.2020           w sprawie obowiązku zgłoszenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych

29/2020                 15.10.2020           w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Zasad Amatorskiego Połowu Ryb

30/2020                 15.10.2020           w sprawie podpisania porozumień na wędkowanie w 2021 r.

31/2020                 15.10.2020           w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytu

32/2020                 15.10.2020           w sprawie kosztorysu na wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej

33/2020                 15.10.2020           w sprawie nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży

34/2020                 15.10.2020           w sprawie zmiany uchwały nr 82/2014 z dnia 22.11.2014 r.

35/2020                 15.10.2020           w sprawie zwolnienia z opłaty składki okręgowej

36/2020                 15.10.2020           w sprawie zgody na organizację MP

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      37_46.pdf

37/2020                 12.12.2020           w sprawie przedłożenia uchwał Prezydium

38/2020                 12.12.2020           w sprawie Planu Pracy

39/2020                 12.12.2020           w sprawie przyznania znaków i zezwoleń

40/2020                 12.12.2020           w sprawie budżetu na 2021 r.

41/2020                 12.12.2020           w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na 2021 r.

42/2020                 12.12.2020           w sprawie wyboru oferty na przeprowadzenie audytu za 2020 r.

44/2020                 12.12.2020           w sprawie przyznania znaków i zezwoleń na fundusz reprezentacyjny

45/2020                 12.12.2020           w sprawie zmiany nazwy Koła nr 5 Skwierzyna

46/2020                 12.12.2020           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej