Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwały Zarządu 2019

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      1_16.pdf

1/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

2/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2019 r.

3/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SSR

4/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zagospodarowania Wód

5/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności sportowej

6/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na 2019 r.

7/2019                   25.03.2019           w sprawie zatwierdzenia Regulaminu OKS i KDSM

8/2019                   25.03.2019           w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 21 z dnia 14.02.2015 r.

9/2019                   25.03.2019           w sprawie zmiany uchwały nr 83/2017

10/2019                 25.03.2019           w sprawie zmiany nazwy Koła

11/2019                 25.03.2019           w sprawie zmiany uchwały nr 82 z dnia 22.11.2014 r.

12/2019                 25.03.2019           w sprawie uchylenia uchwały nr 21/2010

13/2019                 25.03.2019           w sprawie upoważnienia członków Zarządu Okręgu

14/2019                 25.03.2019           w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2010

15/2019                 25.03.2019           w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi biura

16/2019                 25.03.2019           w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      17_27.pdf

17/2019                 06.06.2019           w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Odznak

18/2019                 06.06.2019           w sprawie zatwierdzenia protokołu ze szkolenia i egzaminów sędziów

19/2019                 06.06.2019           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kampanii sprawozdawczej w Kołach

20/2019                 06.06.2019           w sprawie wyrażenia zgody dla DPS na organizację zawodów wędkarskich

21/2019                 06.06.2019           w sprawie zniesienia górnego wymiaru ochronnego na zawodach wędkarskich

22/2019                 06.06.2019           w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodów do działu zagospodarowania wód

23/2019                 06.06.2019           w sprawie zmian w regulaminie SSR

24/2019                 06.06.2019           w sprawie zmian w regulaminie SSR

25/2019                 06.06.2019           w sprawie wyrażenia zgody na wędkowanie dla młodzieży

26/2019                 06.06.2019           w sprawie zmiany w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania pracowników

27/2019                 06.06.2019           w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rachunku bankowego

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                      28_39.pdf

28/2019                 03.10.2019           w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy

29/2019                 03.10.2019           w sprawie założeń do budżetu

30/2019                 03.10.2019           w sprawie ustalenia składki okręgowej na 2020 r.

31/2019                 03.10.2019           w sprawie ustalenia wpisowego dla członków uczestników

32/2019                 03.10.2019           w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia

33/2019                 03.10.2019           w sprawie ustalenia terminu kampanii sprawozdawczej za 2019 r.

34/2019                 03.10.2019           w sprawie zmian do Szczegółowych Zasad Amatorskiego Połowu Ryb

35/2019                 03.10.2019           w sprawie zgody na organizację zawodów wędkarskich przez Klub Orfa

36/2019                 03.10.2019           w sprawie zakazu na j. Zalęcino gm. Choszczno

37/2019                 03.10.2019           w sprawie podpisania porozumień na wędkowanie w 2020 r.

38/2019                 03.10.2019           w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu z Gminą Lubniewice

39/2019                 03.10.2019           w sprawie wprowadzenia zakazu na j. Goszczanowski Staw oraz Spalone

 

Nr uchwały              Data podjęcia      Temat uchwały                                                               Do pobrania

                                                                                                                                                       40_46.pdf

40/2019                 09.12.2019           w sprawie likwidacji Koła PZW

41/2019                 09.12.2019           w sprawie Planu Pracy

42/2019                 09.12.2019           w sprawieprzyznania znaków i zezwoleń

43/2019                 09.12.2019           w sprawie zatwierdzenia Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia

44/2019                 09.12.2019           w sprawie przyznania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz

45/2019                 09.12.2019           w sprawie zmiany uchwały nr 88/2017