Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwały Zarządu 2016

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

1/2016                   24.02.2016           w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu                                        1-14

2/2016                   24.02.2016           w sprawie planu pracy na 2016 rok

3/2016                   24.02.2016           w sprawie sprawozdania Społecznej Straży Rybackiej

4/2016                   24.02.2016           w sprawie sprawozdania z Zagospodarowania Wód w 2015 roku

7/2016                   24.02.2016           w sprawie kalendarza imprez na 2016 rok

8/2016                   24.02.2016           w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności sportowej i KDSM

9/2016                   24.02.2016           w sprawie przyznania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz"

10/2016                 24.02.2016           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

12/2016                 24.02.2016           w sprawie wyrażenia zgody na wędkowanie dla młodzieży

13/2016                 24.02.2016           w sprawie ustanowienia na rzece Ilanka tzw. strefy "No kill"

14/2016                 24.02.2016           w sprawie przyznania darmowych zezwoleń na ochronę i zagospodarowanie wód

 

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

15/2016                 20.04.2016           w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu                                              15-33

16/2016                 20.04.2016           w sprawie ustania funkcji Prezesa Zarządu Okręgu

17/2016                 20.04.2016           w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód w 2016 r.

18/2016                 20.04.2016           w sprawie przyjęcia sprawozdania z kampanii sprawozdawczej w Kołach

19/2016                 20.04.2016           w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznak

20/2016                 20.04.2016           w sprawie uchylenia uchwały nr 95/2015

21/2016                 20.04.2016           w sprawie uzupeł. składu Okręgowej Komisji Egz. na kartę łowiectwa podwodnego

22/2016                 20.04.2016           w sprawie powierzenia w opiekę wód Kołom PZW

23/2016                 20.04.2016           w sprawie powierzenia w opiekę wód Kołom PZW

24/2016                 20.04.2016           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

25/2016                 20.04.2016           w sprawie przyznania odznak "Wzorowy Młody Wędkarz"

26/2016                 20.04.2016           w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

27/2016                 20.04.2016           w sprawie uzupełnienia składu osobowego Okręgowej Komisji Odznak

28/2016                 20.04.2016           w sprawie dofinansowania remontu garażu w Górzycy

29/2016                 20.04.2016           w sprawie zmiany nazwy Komisji ds. Młodzieży

30/2016                 20.04.2016           w sprawie wniosku Komisji ds. Młodzieży o dofinansowanie Kół PZW

31/2016                 20.04.2016           w sprawie powierzenia obowiązków Prezesa ZO do czasu NZD

32/2016                 20.04.2016           w sprawie wsparcia inicjatywy wykonania sztandaru dla Nadleśnictwa w Rzepinie

33/2016                 20.04.2016           w sprawie wyrażenia zgody na wędkowanie dla młodzieży

 

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

34/2016                 08.06.2016           w sprawie zatwierdzenia dokumentacji na Nadzwyczajny OZD                                          34-40

35/2016                 08.06.2016           w sprawie ustalenia terminu XII Zjazdu Delegatów Kół PZW

36/2016                 08.06.2016           w sprawie apelu Zarządu Głównego PZW

37/2016                 08.06.2016           w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

38/2016                 08.06.2016           w sprawie zakupu samochodu terenowego dla grupy SSR Lubniewice

39/2016                 08.06.2016           w sprawie obiektu Sarbiewo

40/2016                 08.06.2016           w sprawie zniesienia zakazy trollingu

 

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

41/2016                 16.06.2016           w sprawie zmiany uchwały nr 43/2013 odnośnie wysokości diet                                          41-42

42/2016                 16.06.2016           w sprawie przyjęcia sprawozdania z kampanii sprawozdawczej w Kołach

 

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

43/2016                 29.06.2016           w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW                                                             43-47

44/2016                 29.06.2016           w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania bilansu przez biegłego rewidenta

45/2016                 29.06.2016           w sprawie Ordynacji Wyborczej do władz i organów Koła PZW

46/2016                 29.06.2016           w sprawie dokumentacji organizacyjnej dla Kół PZW

47/2016                 29.06.2016           w sprawie obowiązku zgłoszenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych

 

Nr uchwały           Data podjęcia      Temat uchwały                                                                                                               Do pobrania

48/2016                 01.12.2016           w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ZO PZW                                                         48-59

49/2016                 01.12.2016           w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę jeziora Nierzym

50/2016                 01.12.2016           w sprawie zakupu samochodu dla SSR grupa Stare Polichno

51/2016                 01.12.2016           w sprawie podpisania porozumień na wędkowanie w 2017 r.

52/2016                 01.12.2016           w sprawie wyboru oferty na przeprowadzenie audytu za 2016 r.

53/2016                 01.12.2016           w sprawie wprowadzenia poprawki do RAPR

54/2016                 01.12.2016           w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb

56/2016                 01.12.2016           w sprawie zmiany uchwały nr 83/2006 w sprawie minimalnej ilości członków Koła PZW

57/2016                 01.12.2016           w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na 2017 r.

58/2016                 01.12.2016           w sprawie likwidacji Koła PZW

59/2016                 01.12.2016           w sprawie przyznania darmowych znaków i zezwoleń